Vrouwe Justitiahuis Hoorn Vrouwe Justitiahuis Hoorn Vrouwe Justitiahuis Hoorn

Het Missiehuis in Hoorn is een voormalig klooster bestaande uit vier vleugels, rondom een rechthoekige binnentuin.
Aan de zuidwest- en zuidoostzijde wordt het hogere voorhuis geflankeerd door twee meer autonome volumes.

De zuidwestvleugel, voorheen bekend als ‘Het Vrouwenhuis’ zal na renovatie, herinrichting en verhuizing omgedoopt worden tot het ‘Vrouwe Justitia huis’, teneinde een hedendaags advocatenkantoor huisvesting te bieden.

In het voorstel wordt het kwantitatieve en kwalitatieve programma middels meubelmatige werkplekafscheidingen ingevuld, waarbij het bestaande gerestaureerde casco optimaal zichtbaar blijft door de onderlinge aansluitingen uit te voeren in glas.

De ontsluiting van en de verkeersafwikkeling binnen het kantoor is uitgelegd op de bestaande structuur.
Het centrale monumentale trappenhuis, wordt hedendaags verlengd naar het souterrain en de zolderetage. Het toevoegen van een ‘glazen’ lift zorgt voor optimale toegankelijkheid van alle verdiepingen. Door een daklicht boven de lift te plaatsen zal daglicht royaal kunnen toetreden.

Vrouwe Justitiahuis Hoorn