NMLX architectuur zet zich in voor een innovatief architectuurklimaat en houdt zich bezig met maatwerkoplossingen en specifieke vraagstellingen in de architectuur, waarbij met name de eindgebruiker centraal staat.

NMLX architectuur is in 2009 opgericht door Maurits Berndsen en opereert vanuit de visie dat een hechte en intensieve samenwerking met de opdrachtgever essentieel is om op basis van wederzijds respect te komen tot kwalitatief hoogwaardige maatwerkarchitectuur.

Door het interpreteren van de wensen van de opdrachtgever, de aanwezige kansen vanuit de locatie, het beschikbare budget, de techniek en de regelgeving ontstaat per opgave een uniek op maat gesneden concept. Een heldere ruimtelijke structuur en geoptimaliseerde interne en externe visuele relaties worden ondersteund door innovatief materiaalgebruik.

Bij voorkeur wordt gewerkt in volledige opdracht van ontwerp tot oplevering, waarmee het gepresenteerde concept ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Uiteindelijk komt het concept pas echt tot leven in een gedetailleerde uitwerking.

Middels een vrijblijvend persoonlijk gesprek kunnen we nader ingaan op de mogelijkheden toegespitst op uw persoonlijke wensen.